forskning
FØJO · Forskning > FØJO I > Korn og bælgsæd > Publikationer

Publikationer

Artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter
Borgen, A. (2000): Perennial survival of common bunt (Tilletia tritici) in soil under modern farming practice. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. in press

Borgen, A. and M. Davanlou (2000): Biological control of common bunt (Tilletia tritici) in organic farming. Journal of Plant Production. in press

Nørbæk, R., Brandt, K. & Kondo, T. (2000): Identification of flavone C-glycosides including a new flavonoid chromophore from barley leaves (Hordeum vulgare L.) by improved NMR techniques. J. Agric. Food Chem. (accepted for publication).

Schwinning, S. and Weiner, J. (1998): Mechanisms determining the degree of size-asymmetry in competition among plants. Oecologia 113, 447-455.

Indlæg ved kongresser, symposier o.l.
Borgen, A. (1998d): Research in organic agriculture

Borgen, A. (1998e): Designing standards based on the fundamental principles of ecological plant protection. abstract for the proceedings of the 12th International Scientific Conference on Organic Farming. IFOAM, Argentina 1998. p. 204

Borgen, A. (1998h): Seed treatments in control of common bunt in ecological agriculture. Book of Abstracts, 12th International Scientific Conference on Organic Farming. IFOAM, Argentina 1998. p. 96

Jensen, R.K., Melander, B., Jørnsgård, B. (1998): Tolerance of lupin to mechanical weed control. 3rd European Conference on Grain Legumes – Posters/abstract. Valladoid, Spain, p. 479.

Jensen, R.K., Melander, B. (1999a): Mechanical weed control in spring barley with under sown grass clover ley. 11th EWRS Symposium Basel, p. 121.

Jensen, R.K., Melander, B., Callesen, N.H. (1999c): Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupiner. 16. Danske Planteværnskonference, DJF-rapport nr. 10, 97-106.

Nielsen, B. J. , Christiansen, S. og Østergård, H. 1997 Resistens mod udsædsbårne sygdomme i korn. 14. Danske Planteværnskonference 1997, Sygdomme og Skadedyr. SP Rapport nr. 8, 105-111

Nielsen, B. J., Borgen, A., Nielsen, G. C. & Scheel, C. 1998. Strategies for controlling seed borne diseases in cereals and possibilities for reducing fungicide seed treatments. The 1998 Brighton Conference - Pest and Diseases, vol. 3: 893-900.

Nielsen, B. J. 1998. Resistance against leaf stripe (Drechslera graminea) in barley and common bunt (Tilletia caries) in wheat. NJF seminar 302: Resistance Biology of Agricultural Crops, 16.

Nielsen, B. J., Nielsen, G. C., Pedersen, J. B. og Tersbøl, M. 1999 Muligheder for produktion af sygdomsfri, økologisk såsæd. 16. Danske Planteværnskonference 1999, Sygdomme og Skadedyr. DJF Rapport nr. 10 (1999) 29-40.

Nielsen, B. J., Christiansen, S. og Bagge, J. O. 1999 Ny resistens mod frøbårne sygdomme i korn. 16. Danske Planteværnskonference 1999, Sygdomme og Skadedyr. DJF Rapport nr. 10 (1999) 149-160.

Rasmussen, I. A.; B. Melander; K. Rasmussen & J. Rasmussen (1997). Regulering af Ukrudt. Økologisk Planteproduktion. SP-rapport nr. 15: 63-86.

Rasmussen, I.A. (1999): Forskning vedr. plantebeskyttelse i økologisk jordbrug. I: Rasmussen, I.A. (red.): Plantebeskyttelse i Økologisk Jordbrug – rapport fra en workshop. FØJO-rapport nr. 4, 15-24.

Rasmussen, K (1999). Feed the crop and starve the weeds. Proceedings of the 12th International IFOAM Scientific Conference, Mar del Plata, Argentina, November 15th – 19th,1998. 186-189.

Rasmussen, K. (1998): Manipulation of competition in spring cereals by slurry injection. Abstract for EWRS workshop: ’Crop-Weed Interactions´, Dijon 26-27 November 1998.

Rasmussen, K (1998): Slurry application to improve mechanical weed control in cereals. (abstract). 3rd EWRS Workshop on Physical Weed Control, Wye College, UK, 23-25 March 1998

Rasmussen, K. (1997). Fertilize the crop and starve the weeds. (Abstract). Proceedings, 10th EWRS symposium, Poznan, 22-26 June 1997, p. 52.

Rasmussen, K. & J. Petersen (1997). Gødningsplacerings indflydelse på mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vårbyg. 14. Danske Planteværnskonference, Pesticider og Miljø, Ukrudt. SP-rapport nr. 7:193-202.

Weiner, J. (1997): Applying Current Ideas about Plant Competition to Weed Management. Proceedings of the 10th European Weed Research Society Symposium, Poznan, p. 49.

Faglige artikler
Borgen, A. (1999): Vintersæd etableret som udlæg i dæksæd. Forskningsnytt om Økologisk Landbruk i Norden. 6:6

Borgen, A. (1998a): Tidsler er en gave fra himlen. Økologisk jordbrug 180:12

Borgen, A. (1998c): Har holdningen til økologisk jordbrug konsekvenser for valget af forskningsmetoder? Landbruksøkonomisk Forum 15(3):51

Borgen, A. (1998f): Holismen og kunsten at knække en valnød. Herba

Borgen, A (1998g): Hvad med bivirkninger?. Jord og Viden 20:6

Callesen, N.H. (1999): Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupin. Speciale ved KVL, 51 pp.

Hansen, L. M. (2000). Forskellige hestebønnesorters (Vicia faba) værtplanteegenskaber over for bedebladlus (Aphis fabae). DJF-rapport nr. 25, 47.

Jensen, R.K. (1998): Nye muligheder med lupiner. Økologisk Jordbrug nr. 174, s. 10.

Jensen, R.K. (1999): Græs i kornrækken letter ukrudtsbekæmpelsen. Bovilogisk, nr. 4, 17-18.

Olsen, L. (1997): Vernalisering i lupin. Bachelorprojekt ved KVL, 33 pp.

Rasmussen, K. (1999). Harvning alene gør det ikke. Effektiv Landbrug, Special nr. 22: 51-52.

Rasmussen, K; B Melander, J Rasmussen & IA Rasmussen (1998). Ikke-kemisk ukrudts regulering. I: ”Ukrudtsbekæmpelse i Landbruget” 3. udgave. Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg, s. 191-212 (Kapitel 4).

Rasmussen, K. (2000): Ukrudtsbekæmpelse starter med gylle. Økologisk Jordbrug nr. 211, s. 10.

Weiner, J. (1998): The two meanings of ecology. KVL Mosaik 6 (6), 12-13.

Anden formidling. F.eks. mødeindlæg, åbent hus m.m.
Borgen, A. 1998b: Forskning i økologisk jordbrug - En forskers erfaringer. Forskningsmetodik i økologisk jordbrug. Bilag til workshop om forskningsmetodik i økologisk jordbrug. Danmarks JordbrugsForskning 27/10

Borgen, A. 1998i: Hvedens stinkbrand i økologisk jordbrug. Bilag til Temadag om økologisk kornproduktion den 22/10

Bundgaard S (1999) (Interview med Karsten Rasmussen) Gylle bør placeres til vårsæd. Landsbladet Mark, november,14-15.

Jensen R.K. (1997): Markvandring og fremvisning af forsøg med lupin og kløvergræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Økologikonsulenter, NVL.

Jensen R.K. (1998): Markvandring og fremvisning af forsøg med lupin og kløvergræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Ukrudtsforskere fra Alnarp, SLU.

Jensen R.K. (1999): Markvandring, demonstration og foredrag m. bilag om mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupiner (www.lr.dk/oekodemo) ved øko-demoprojekt ved Ansager for landmænd v. Carsten Marcussen og Michael Tersbøl (LR).

Jensen R.K. (1999): Deltagelse i åbent hus arrangeret af FØJO.

Jensen R.K. (1999): Markvandring og fremvisning af forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Firmafolk og konsulenter v. Birte Boelt, DJF.

Jensen R.K. (1999): Markvandring og fremvisning af forsøg med dyrkning af økologisk frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Brancheorganisationer og konsulenter v. Birte Boelt, DJF.

Jensen R.K. (1999): Markvandring og fremvisning af økologiske forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Norske frøavlere v. Birte Boelt, DJF.

Jensen R.K. (1999): Markvandring og fremvisning af forsøg med lupiner og frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Norske rådgivere og undervisere v. Birte Boelt, DJF.

Jensen R.K. (1999): Markvandring og fremvisning af forsøg med lupiner og frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Kinesere, DANIDA.

Jensen R.K. (1998): Foredrag om forsøg med lupin ved Forskningscenter Flakkebjerg. Studerende fra KVL i ukrudtslære.

Jensen R.K. (1998): Foredrag ved Forskningscenter Flakkebjerg om ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af ukrudt i frøgræs. Elever fra Næsgård landbrugsskole.

Jensen R.K. (1999): Foredrag m. bilag om mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupiner ved Forskningscenter Flakkebjerg. Inspirationskursus for landmænd - praktisk økologisk planteavl (Tune).

Jensen R.K. (1999): Fremlægning af forskningsresultater fra forsøg med lupiner og frøgræs for Josie Bevan, forsker fra England.

Jensen R.K. (1999): Foredrag om mekanisk ukrudtsbekæmpelse i lupiner og frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. 8 kinesere, DANIDA.

Jensen R.K. (2000): Foredrag m. bilag om lupiner- fremtidens proteinkilde for økologer ved Koldkærgård. Efteruddannelseskurset: Fremad mod økologisk planteavl for landmænd under omlægning.

Jensen R.K. (2000): Fremlæggelse af resultater og erfaringer fra forsøg med mekanisk ukrudtsbekæmpelse i frøgræs ved Forskningscenter Flakkebjerg. Firmafolk og konsulenter v. Birte Boelt, DJF.

Jørnsgård, B. (1998): Nye muligheder for lupindyrkning. Bilag til ”Lovende perspektiver for økologisk landbrugsproduktion”, Økologi-konference på Vingsted Centret 23. nov. 1998. 2 p.

Nielsen, B.J. Viden om sorternes resistens mod stinkbrand og muligheder for anvendelse i en dyrkningsstrategi er formidlet ved forskellige møder og seminarer m.v. Desuden er via Landbrugets Rådgivningstjeneste udsendt økologisk planteavlsorientering til konsulenter og landmænd med oversigt over sortsforskelle til brug ved valg af sorter.

Priesholm, M. (2000)(interview med Jacob Weiner): Kornet skal bekæmpe ukrudt. Økologisk Jordbrug, 208, s. 11.

Rasmussen, I.A. (2000): hjemmeside om korn- og bælgsædsprojektet: http://www.agrsci.dk/…

Rasmussen, I.A. (2000): foredrag på Østlige Øers Økologiudvalgs årsmøde i Jyderup.

Rasmussen, I.A. (1999): Arrangør og fremviser ved markvandring i det økologiske værkstedsareal ved Forskningscenter Flakkebjerg.

Rasmussen, I.A. (1999): Deltagelse i den internationale evaluering af FØJO, interview med forskerpanelet.

Rasmussen, I.A. & Nielsen, E.E. (1999): Såtid og mekanisk ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede. Poster og fremvisning ved markvandring på Forskningscenter Foulum.

Rasmussen, I.A. (1999): Organic farming in Denmark. Foredrag for forskergruppe 2, PLB, DJF.

Rasmussen, I.A. (1999): Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i korn. Foredrag på markvandring på Stubberupholm.

Rasmussen, I.A. (1999): Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse. Undervisning på kursus for landmænd i Aabenraa.

Rasmussen, I.A. (1999): underviser på ’Inspirationskursus – Praktisk Økologisk Planteavl’, Tune.

Rasmussen, I.A. (1999): Økologisk landbrug i Danmark. Foredrag for gymnasielærere.

Rasmussen, I.A. (1999): Mechanical weed control. Foredrag for ledere af kinesiske forskningsinstitutioner.

Rasmussen, I.A., (1999): fremlægge forskning for Josie Bevan, forsker fra England.

Rasmussen, I.A., (1999): Undervisere og forsøgsansvarlige, Teknisk Landbrugsskole, Norge.

Rasmussen, I.A. (1999): Referat af workshop om Plantebeskyttelse i økologisk jordbrug.

Rasmussen, I.A. (1998): Arrangør og indleder på Workshop on Plantebeskyttelse i Økologisk jordbrug.

Rasmussen, I.A. (1998): Research in organic farming in Denmark. Course for Polish and Lithuanian research leaders and decision makers.

Rasmussen, I.A. (1998): Weed control in organic farming. Course in PC-Plant Protection for Polish and Lithuanian researchers and extension workers.

Rasmussen, I.A. (1998): Research in organic farming in Denmark and mechanical weed control. Meeting with Jim Orson and other English researchers and extension workers.

Rasmussen, I.A. (1998): Markvandring og fremvisning af forsøg i det økologiske værkstedsareal ved Forskningscenter Flakkebjerg. Økologiske landmænd v. Lisbeth Frank Hansen og Maren Korsgård.

Rasmussen, I.A. (1998): Praktiske problemer i plantebeskyttelse på to økologiske landbrug. Mødeledelse ved aftenarrangement på 15. Danske Planteværnskonference.

Rasmussen, I.A. (1998): Ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteproduktion – forebyggelse og planlægning. AMU-efteruddannelseskursus.

Rasmussen, I.A. (1997): Alternativ ukrudtsbekæmpelse – også mekanisk. Indlæg på Landbouge i Sdr. Felding.

Rasmussen, K. (1999): ukrudtsharvning; seneste resultater fra Danmark. Indlæg på konference ved Stockholm for svenske landbrugs konsulenter. 19. oktober 1999. Arr. Husholdningsselskaberne.

Rasmussen, K. 27. august 1999: undervisning af 7 kinesere i Flakkebjerg (DANIDA): ’Placement of slurry and weed harrowing in spring sown cereals’.

Rasmussen, K. 11. maj 1999: arrangør og underviser på ’Inspirationskursus – Praktisk økologisk planteavl’. Arr.: Landbrugets Center for Efteruddannelse, Tune.

Rasmussen, K. 16. juni 1999: indlæg ved demonstration af gylle nedfældning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse hos økologisk landmand i Give. Arr. Michael Tersbøl (LR)

Rasmussen, K. 2. november 1998: Indlæg på efteruddannelseskursus: ??. Arr. Landbrugets Center for Efteruddannelse, Koldkærgård. Poul Henning Petersen (LR)

Rasmussen, K. 3. december. 1998. Ph.D midtvejsseminar: ’Samspillet mellem ukrudtsbekæmpelse og gødningshåndtering i økologisk jordbrug’. KVL.

Rasmussen, K. 1998; Ukrudtsbekæmpelse i økologisk korn. Bilag til Temadag om økologisk kornproduktion den 22/10

Rasmussen, K. 11. maj 1998: arrangør og underviser for AMU efteruddannelses kursus: ’Ukrudtsbekæmpelse i økologisk planteprodukt’ på Forskningscenter Flakkebjerg, mandag d.?.

Weiner, J. (1999, 2000): Seminarer om udsædsmængde, rækkegeometri og konkurrencen over for ukrudt ved SLU, Uppsala; DJF, Foulum, Botanisk Institut, Århus Universitet samt Botanisk Institut, Københavns Universitet.

Planlagte publikationer og artikler. Indsendes løbende, når de er accepteret.
Borgen, A. og L. Kristensen: Milk powder seed treatment to control of common bunt (Tilletia tritici) in wheat

Borgen, A. og L. Kristensen: Mustard flour seed treatment to control of common bunt (Tilletia tritici) in wheat

Borgen, A. (In press): Effect of seed treatments with EM (Effective Microorganisms) in control of common bunt (Tilletia tritici) in wheat. Proceedings of The 5th International Scientific Conference on Kyusei Nature Farming and EM technology. Bangkok 23

Doll, H., Bay, H., Nørbæk, R. & Søgaard, B. (in preparation): Effect of powdery mildew inoculation and other environmental factors on phenolic compounds in barley. Biological Agriculture and Horticulture.

Hansen, L.M. (in press): Effects of antibiosis in different varieties of faba bean (Vicia faba) to the black bean aphid (Aphis fabae) grown under organic conditions. IFOAM 2000.

Hansen, L.M. (in preparation): Hestebønnesorters modtagelighed over for bedebladlus.

Jensen, R.K., Melander, B., Callesen, N.H. (in press): Mechanical weed control in lupin. 9th International Lupin Conference 1999, Berlin.

Jensen, R.K. (2000): Mechanical weed control in lupin. 4th EWRS Workshop on Physical Weed Control, Elspeet, Holland, 20-22 March 2000.

Jensen, R.K. (in preparation): artikel om ukrudtsbekæmpelse i lupiner.

Jørgensen, J. R. (in preparation): Produktion af nøgen havre - udbytte og kvalitet. Økologisk jordbrug.

Jørgensen J. R. (in preparation): Yield potential and Quality in naked oats for organic production. Int. tidsskrift.

Nielsen, B.J. (in preparation): Artikel om resistens mod stinkbrand i hvede.

Olsen, T. (in preparation): Samdyrkning og ensilering af lupin/byg-blandinger. Speciale ved KVL.

Rasmussen, I.A. (2000): Sowing time, false seedbed, row distance and mechanical weed control in organic winter wheat. 4th EWRS Workshop on Physical Weed Control, Elspeet, Holland, 20-22 March 2000.

Rasmussen, I.A. et al. (in preparation): Recent advances in weed management in cereals in Denmark. Indlæg på IFOAM-konference, Schweiz, august 2000.

Rasmussen, I.A. artikel i international journal om forsøg med såtid og ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede.

Rasmussen K (submitted). Influence of liquid manure injection on crop-weed interactions. Afsendt til Weed Research i januar, 2000.

Rasmussen K (in preparation). Influence of liquid manure injection on weed harrowing selectivity in oats. Under udarbejdelse til Weed Research.

Rasmussen, K. (2000): Udbringningsmetoder og konsekvenser for planteproduktionen – betydning for ukrudt. Indlæg ved temamøde om: Husdyrgødning og kompost. Næringsstofudnyttelse fra stald til mark i økologisk jordbrug. 24-25. februar 2000. Arr. Svend G. Sommer og Jørgen Eriksen, FØJO.

Rasmussen, K. (2000): Can slurry injection improve selectivity of weed harrowing in cereals. (abstract). 4th EWRS Workshop on Physical Weed Control, Elspeet, Holland, 20-22 March 2000.

Weiner, J. (2000): Increasing the suppression of weeds by cereal crops. Abstract for Meeting in Ecological Society of America, August 2000.

Weiner, J., Griepentrog, H.-W. and Kristensen, L. (submitted to Journal of Applied Ecology): Increasing the suppression of weeds by cereal crops.

von Wettberg, E.J. and Weiner, J. (in preparation): Crop density, spatial arrangement and competition with weeds.