forskning
FØJO · Forskning > FØJO II > Værkstedsenheder til forskning i økologiske dyrkningssystemer

Værkstedsenheder til forskning i økologiske dyrkningssystemer

I 1996 blev der i FØJO-regi etableret forsknings- og værkstedsenheder til brug for forskningen i økologisk jordbrug. Enhederne omfatter værkstedsarealer ved Flakkebjerg, Foulum, Jyndevad, Årslev og Askov, samt langvarige sædskifteforsøg ved Flakkebjerg, Foulum, Jyndevad og Holeby. Rugballegård, som er DJFs økologiske forsøgsstation, og økologiske værkstedsarealer på Højbakkegård, er også til rådighed for forskning. Værkstedsarealerne dækker alle væsentlige danske økologiske driftsformer samtidig med, at den jordbundsmæssige og klimatiske variation er dækket ind. Se nærmere beskrivelse her.

Formålet med værkstedsarealerne og -enhederne er:

  • At beskrive langsigtede effekter af økologiske driftsformer og sædskifter

  • At fungere som værkstedsfaciliteter for andre projekter

  • At være ramme for formidling af forskningsresultater.

Projekttitel
IV. Værkstedsenheder til forskning i økologiske dyrkningssystemer (EXUNIT)

Projektleder
Jørgen E. Olesen, Forskningsleder
Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Plantevækst og Jord
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf.: 89 99 16 59, Fax: 89 99 16 19
E-mail: JorgenE.Olesen@agrsci.dk

Projektdeltagere
Margrethe Askegaard, Bent T. Christensen, Hanne Lindhard Pedersen, Frank W. Oudshoorn, Ilse A. Rasmussen, Kristian Thorup-Kristensen, Kristian Kristensen og Jørgen Eriksen, DJF, Hanne Lipczak Jacobsen og John R. Porter, KVL, Michael Tersbøl, Danmarks Landbrugsrådgivning