forskning
FØJO · Forskning > FØJO II > Forebyggelse og regulering af rodukrudt

Forebyggelse og regulering af rodukrudt

Agertidsel og almindelig kvik er rodukrudtsarter, som ofte volder betydelige vanskeligheder i økologisk planteproduktion. De forekommer hyppigt i alle afgrøder. Det planteøkologiske vidensgrundlag om agertidslen er for mangelfuldt til at kunne give ordentlig vejledning om regulering. Vidensgrundlaget om kvik er væsentligt bedre, men planten er svær at regulere med klassiske metoder.

Projektets overordnede formål er derfor at opnå en viden, der kan udnyttes til at forebygge, planlægge og regulere tidsler i økologiske sædskifter. Endvidere er målet at undersøge reguleringen af kvik og tidsler i sensommer- og efterårsperioden, under hensyntagen til ønsket om at holde jorden plantedækket for at bevare næringsstoffer i de øvre jordlag.

Projektet består af fire delprojekter. Delprojekt 1 og 3 baseres på 3 markforsøg. Formålet med forsøgene er at undersøge tidslers genvækstevne efter forskellige bekæmpelsesperioder som radrensning og afhugninger, og at undersøge tidslers konkurrenceevne i vårbyg, året efter bekæmpelse. Tidslers genvækst- og konkurrenceevne vil herefter blive opgjort ved regressionsanalyse. Formålet med delprojekt 2 er opnå viden om den tidsmæssige og rumlige spredning af agertidsel. Agertidslers spredning over tid vil blive beskrevet ved hjælp af geostatistik. I delprojekt 4 udvikles en strategi til bekæmpelse af kvik, baseret på sønderdeling af kvikrødder ved jordbearbejdning kombineret med dyrkning af efterafgrøder. Der etableres forsøg på sandjord.

Projekttitel
I.8 Forebyggelse og regulering af rodukrudt (MPW)

Projektleder
Bo Melander
Danmarks JordbrugsForskning, Afd. for Plantebeskyttelse
Forskningscenter Flakkebjerg, 4200 Slagelse
Tlf.: 89 99 35 93
E-mail: Bo.Melander@agrsci.dk

Projektdeltagere
Enrico Graglia, DJF