forskning
FØJO · Forskning > FØJO II > Bekæmpelse af skurv i økologiske æbler

Bekæmpelse af skurv i økologiske æbler

Æbleskurv forvoldt af Venturia inaequalis, forårsager store afgrødetab og kvalitetsforringelse af økologisk dyrkede æbler, både i Danmark og i mange andre lande. Tillige er æbleskurv et stort problem i konventionel æbleavl.

I økologisk æbleavl er de fleste tilgængelige metoder til bekæmpelse af skurv ineffektive. Nærværende projekt omhandler udviklingen af flere lovende metoder til at bekæmpe skurv. En række bekæmpelsesmuligheder vil blive screenet for deres effekt overfor skurvpatogenet i vækstkammer, væksthus og i plantage.

Lovende bekæmpelsesmuligheder vil gennemgå histopatologiske undersøgelser for at karakterisere virkemekanismer. Detail-studier vil blive udført for at karakterisere effekten af udvalgte behandlinger på produktionen af sekundære metabolitter i æblefrugter, og molekylære analyser af forsvarsresponser i blade vil blive gennemført.

På denne baggrund er d
et overordnede mål med projektet at udpege og udvikle nogle nye bekæmpelsesmuligheder mod skurv, der respekterer den økologiske dyrknings principper.

Projektnummer og titel
I.14 Bekæmpelse af æbleskurv (StopScab)

Projektperiode
2002 - 2005

Projektleder
John Hockenhull, lektor
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)
Institut for Plantebiologi
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C
Tlf.: 35 28 33 09. Fax: 35 28 33 10
E-mail: johoc@kvl.dk

Projektdeltagere
Marianne V. Bengtsson, David B. Collinge, Ednar Wulff og Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, KVL, Hanne Lindhard Pedersen, Klaus Paaske og Rikke Nørgaard, DJF