Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Oktober 2003 · nr. 5

Naturen er bedre i økologiske hegn og skel

Der er en markant forskel på naturværdien i økologiske og konventionelle hegn og markskel. Typisk er der over 40 procent flere arter af urter i de økologiske hegn i forhold til tilsvarende konventionelle.

Det viser de første danske undersøgelser af naturværdien i hegn og markkanter.

Læs artiklenGode ideer til giftfri rotte- og musebekæmpelse

Rotter og mus er uønskede i økologiske svinebesætninger - det er anvendelsen af kemiske bekæmpelsesmidler også. Et FØJO-projekt fokuserer på effektiv, giftfri forebyggelse, og allerede nu er der gode ideer at hente.


Kontrol af sundhedsproblemer i økologiske svinebesætninger
God driftsledelse er en forudsætning for et højt sundhedsniveau i økologiske svinebesætninger. En vurdering af de "kritiske steder" i produktionen kan medvirke til at forebygge problemer.


Hvor bliver kvælstoffet af?

Tilstedeværelsen af opløst organisk stof, ofte forkortet DOM, er en forudsætning for omdannelse af nitrat til luftformigt kvælstof (denitrifikation). I et FØJO projekt er det bl.a. målet at undersøge betydningen af DOM for denitrifikationen i den nedre del af rodzonen.


Resistens overfor sædskiftesygdomme i frøbælgplanter?
Ved 100 procents økologisk fodring kan det være en stor fordel med flere bælgplanter i sædskiftet. Dette kræver imidlertid, at bælgplanterne får bedre resistens over for jordbårne sygdomme.

NOTER


Samarbejde og integritet

Et nyt strategioplæg skal styrke det internationale forskningssamarbejde og samtidig medvirke til økologiske integritet


Feltdage på Årslev

De økologiske sædskifter er ideelle til at få forskningens erfaringer og resultater tættere på rådgiverne, og det fremmer formidlingen. Det viser erfaringerne fra de økologiske feltdage på Årslev, hvor syv forskere fik besøg af 25 rådgivere.


Nye i FØJO

Der er kommet nye medlemmer i FØJO's bestyrelse og i FØJO's brugerudvalg. Samtidig har FØJO's bestyrelse fået ny næstformand.


Kort nyt

Økologi-kongres 2004, nyt fra web-loggen og en Ph.d.-afhandling om kalium. Det er bare nogle af emnerne i "kort nyt".