Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · Juni 2005 · nr. 3

Cikorierødder forbedrer smag og lugt i økologisk svinekød

Få dages fodring med cikorierødder fjerner orne- og griselugt i svinekød, så smags-oplevelsen stiger markant. Samtidig ændrer cikorierødderne grisenes tarmflora, så de får mindre diarre og færre parasitter. Resultaterne kan betyde, at økologiske landmænd slipper for rutinemæssigt at kastrere deres hangrise.

Læs artiklen


Efterafgrøder har ringe effekt på P og K forsyningen på udpint lerjord

Efterafgrøder har begrænset evne til at optage fosfor (P) og kalium (K) i en udpint jord med lavt P og K indhold. Det betyder samtidigt, at efterafgrøderne ikke øger tilgængeligheden af P og K for den efterfølgende afgrøde. Læs artiklen


Slagtesvin på friland kræver optimeret driftsledelse for at mindske miljøbelastningen

Slagtesvin på friland giver risiko for store tab af kvælstof til miljøet. Den miljømæssige risiko kan dog begrænses, hvis svinene kun er på græs fra februar til august. Samtidigt er det vigtigt at fodre restriktivt og optimere management i foldene.

Læs artiklen


Landdistrikter kan udvikles gennem økologiske fødevaresystemer

Økologiske fødevaresystemer kan gavne udviklingen i landdistrikterne. Men egentlige økologiske landdistrikter er svære at realisere. Succes for økologiske projekter i landdistrikterne hænger nærmere sammen med evnen til at knytte netværk udadtil.

Læs artiklen

Index beregner hvor godt økologisk vårbyg konkurrerer med ukrudt

Ved Danmarks JordbrugsForskning er der udviklet en metode, der beregner, hvor godt en sort af vårbyg klarer sig overfor ukrudt. Metoden er udviklet på baggrund af konventionelle forsøg, men kan også anvendes i økologisk jordbrug. Læs artiklen


Er der krummer i din jord - eller er det bare knolde

Jordens krummer er vigtige for plantevæksten. Og krummerne skal helst holdes sammen af biologiske bindemidler fra svampe og bakterier. Holdes krummerne sammen af ler opleves jorden som mudder, når det er vådt, og som mursten, når det er tørt. Et varieret sædskifte med meget græs og husdyrgødning fremmer stabile krummer med biologiske bindemidler.

Læs artiklen


Sundhed og økologiske produktionsmetoder

LMC og FØJO holdt i maj en workshop om økologiske produktions-metoder og sundhed. Præsentationer og et referat fra workshoppen findes nu som FØJOintern rapport.

Læs artiklen


Kvalitet og sikkerhed i økologiske animalske produkter

SAFO's fjerde workshop blev holdt i maj 2005 med fokus på fødevarekvalitet og sikkerhed i animalsk produktion.

Læs artiklen


Kort nyt

  • Erhvervsudvikling i landdistrikter
  • Økologikongres 2006
  • Nye websider for EU projekter om økologi

Læs mere