Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · August 2003 · nr. 4

Om FØJOenyt

FØJOenyt udgives af Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO).

Nyhedsbrevet har bl.a. til formål at informerer om perspektiverne i forskningen, om nye publikationer og resultater, om afholdelse af temadage, markvandringer og andre arrangementer.

Bladet skal bidrage til at styrke dialog og samspil mellem jordbrug, fødevareproduktion og forskning.

Artikler kan frit citeres, når FØJOenyt angives som kilde.

Nyhedsbrevet er gratis, og du tegner abonnement her