Nyhedsbrev fra Forskningscenter for Økologisk Jordbrug · August 2003 · nr. 4

Pas på kornet efter høst

Det er mange år siden, at kornet er blevet høstet med så lave vandprocenter som i 2003. Alligevel er der god grund til sikre sig, at kornet håndteres og opbevares korrekt. En vigtig årsag er ochratoksin A, som er en svampegift der bl.a. dannes i fugtige lommer i kornet.

Læs mere


Alternative metoder mod æbleskurv

Planteekstrakter, essentielle olier, biologiske bekæmpelsesorganismer og midler, der aktiverer plantens egne resistensmekanismer, undersøges nu for deres effektivitet mod æbleskurv.


Mælkens CLA-indhold afhænger af foderet

Mælkens indhold af fedtsyren CLA, som regnes for at kunne forebygge kræft, afhænger af foderets indhold af umættede fedtsyrer. CLA-indholdet er derfor typisk højest i mælk fra køer, der går på græs.


Ikke-medicinsk kontrol af indvoldsorm i grise

Øget foldskifte og sammensætning af specielle fodertyper er nogle af de metoder, som økologiske landmænd har for at reducere problemer med indvoldsorm. Metoderne undersøges nu på KVL.


Bekæmpelse af tidsler

Agertidsler kan være et stort problem i økologiske sædskifter, men selv kraftige og store kolonier af tidsler kan bekæmpes. Det viser undersøgelser i det økologiske sædskifte på Forskningscenter Flakkebjerg.


Pleje af nyttefaunaen i økologiske sædskifter

Hvordan sikrer man, at rovinsekterne er parate til tage imod en invasion af skadedyr? Det er et af spørgsmålene i et forskningsprojekt, som foregår i de økologiske sædskifteforsøg.


Minisommerbrak på sandjord

Hvad gør man for at bekæmpe kvik og samtidig undgå udvaskning af næringsstoffer?

Jyndevad Forsøgsstation leverer en opskrift med både ord og billeder.


GM-pollenspredning er større end først beregnet

Nye beregninger viser, at pollenspredning fra genmodificerede rapsmarker er større end først antaget.


Økonomi i økologisk kvægbrug

Det er ikke nødvendigvis udbyttets størrelse, som afgør om man har en god eller dårlig økonomi. På de kvægbrug, som har ondt i økonomien, er det ofte kapacitets-omkostningerne som er for høje.


Udfordringer ved 100 procent økologi

En bedre kvalitet af grovfoderet er en af betingelserne for en vellykket overgang til 100 procent økologisk fodring i mælkebesætningerne. Det fortæller en rundspørge blandt kvægbrugskonsulenterne.


Bedre statistik

I et europæisk samarbejdsprojekt opsamles information om hvorledes statistik om økologisk produktion udarbejdes i de forskellige europæiske lande.


Pris til centerleder

FØJO's centerleder Erik Steen Kristensen bliver den 21. august 2003 tildelt Agronomprisen 2003. I den anledning er der festforelæsning i KVLs festauditorium, hvor alle er velkomne.